Avaleht

Töötajad

Kontakt


Tegevuskohad:
Tartu, Puusepa 3
Jõgeva, Piiri 4
Valga, Vabaduse 26
Otepää, Tartu tn. 2
Elva, Supelranna 21
Põlva, Uus 2
Tõrva, Tartu tn. 4

Registreerimine ja info:
telefon: 733 3446
telefon: 517 7222
faks: 742 2313
digiregistratuur


Rahuloluküsitluse tulemused: 2018 2019 2020 2021

Kirjad palume saata:
OÜ Jaanson & Lääne, Puusepa 3, Tartu 50406
Terviseandmeid jt. delikaatseid isikuandmeid sisaldavad kirjad saata tähitud postiga

Tegevuslubade numbrid:
L03571

L05040
L04987
L04919